Contact us


11 ОКТОМВРИ - ЕУРОКОМПОЗИТ АД Прилеп

 • Адреса:
  Александар Македонски 2/42
  7500 Прилеп, Република Македонија
   
 • Телефон:
  ++389 (0) 48 422 330
  ++389 (0) 48 422 331
   
 • Факс:
  ++389 (0)48 421 292
   
 • Е-маил:
  commerce@eurokompozit.com.mk
  marketing@eurokompozit.com.mk
   
 • Локација:
  11 ОКТОМВРИ - ЕУРОКОМПОЗИТ АД Прилеп се наоѓа во индустриската зона на Прилеп на окулу 2км оддалеченост од центарот на градот (стариот магистрален пат за Битола). Најблискиот аеродром е "Александар Македонски" - Скопје, оддалечен 100км и "Св. Павле" - Охрид на окулу 130км.

Управители

Златко Граороски дипл. маш. инж.

Генерален менаџер

Телефон: ++ 389 (0) 48 422 330, 422 331
Е-маил: zlatko.megal@hotmail.com

Советник на генерален директор - Васил Коцев

Комерцијален оддел

Ѓорѓи Спиркоски

Менаџер на Комерцијален оддел

Телефон: ++ 389 (0) 48 422 330, 422 331
Е-маил: commerce@eurokompozit.com.mk

Oддел за истражување и развој

Розе Ѓореска

Manager of Department for Research & Development

Телефон: ++ 389 (0) 48 422 330, 422 331
Е-маил: 

Oддел за контрола на квалитет

Божо Кочоски

Менаџер на оддел за контрола на квалитет

Телефон: ++ 389 (0) 48 422 330, 422 331
E-mail: kontrola@eurokompozit.com.mk

Административно финансов оддел

Милан Тоцев

Телефон: ++ 389 (0) 48 422 330, 422 331
E-mail: finance@eurokompozit.com.mk

Технички Сектор

Злате Талески

Менаџер на технички сектор

Телефон: ++ 389 (0) 48 422 330, 422 331