За Нас


ИСТОРИЈА И КРАТКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА КОМПАНИЈАТА

Седиштето на компанијата 11Октомври-Еурокомпозит се наоѓа во градот Прилеп / Република Македонија, 120 километри јужно од главниот град на Р. Македонија-Скопје.

Фирмата е основана во 1952 година како фабрика за мика експлоатација, како и производство на електро-изолациски материјали (по индустрискиот развој на земјата, се појавила потреба да се прошири опсегот на производство на компанијата вклучувајќи ја и реконструкцијата на своите производствени капацитети како и организациски промени).

Затоа во 1971 година компанијата стана составен дел од Енергоинвест-Сараево/Поранешна Југославија и името на компанијата е изменета на Енергоинвест-11 Октомври.

Врз основа на одлуката на Комисијата на Владата на Република Македонија, во 1978 година, компанијата Енергоинвест-11 Октомври беше најавена како една компанија од големо значење за националната одбрана на земјата со основна дејност производство на производи за специјална намена, како што е воена и полициска опрема и дополнителна дејност производство на термо реактивни прес маси.

Од 3 Јули 1991 компанијата е трансформирана во холдинг компанија Еуроинвест-11 Октомври со 1800 вработени. Еден од нив беше 11 Октомври-Еурокомпозит подоцна трансформирана во акционерско друштво со капитал 100% сопственост на државата.

Денес, 11 Октомври - Еурокомпозит е под раководство на Одборот на директори, со вкупен број на 308 вработени.

11Oktomvri - Еурокомпозит има деловни контакти со голем број на компании во земјите од Западна Европа.

Нашето претходно искуство, високо-квалитетни технологија и високо - образовани кадри се гаранција за квалитетот на нашето производство.

Нашите производи се направени од најпознатите напредни композитни материјали (армирана пластика) со одлични перформанси и мала тежина. Предноста на таквите карактеристики не е нужно да се споменат како: ниска специфична тежина и маса која им овозможува тактичка и оперативна мобилност, безбедност во движењето и минимум замор што резултира со ефикасност во исполнувањето на зададените задачи со минимален напор.

Production program is divided into two main branches:

1. Производната програма е поделена во две главни гранки:

  • Воена и полициска опрема:
    Балистичка заштитна опрема наменета за лична балистичка заштита, како што се: балистички шлем, балистички елек, балистички плочи, балистички штитови и друга слична опрема.
  • Воена опрема како што се: рачни ракетни лансери, изработени од лесни напредни композитни материјали со одлична пенетрациска можност и мала маса. Овој тип на опрема е достапна во разни калибри, како што се: 64мм, 90мм и 120мм.

2. Цивилно ориентирано производство: Намотани композити производи - цевки и цилиндри, кој се користат како електро изолациони материјали во Стапалните регулатори и високо напонски трансформатори, компоненти за пресување-прес маси, композитни суви лизгачки лежишта, производи за железници, повеќенаменски заштитни шлемови и др.

Високо-квалитетната технологија вклучена во производствениот процес, вклучувајќи ја и неконвенционалната метода на сечење со вода - абразија со млаз, како и употребата на ЦНС машини ни овозможува да се претвори идејата во финалниот производ.

Сите производни фази се целосно контролирани, од доаѓањето на материјали, меѓу фазна и финалната контрола на процесот во нашите високо опремени лаборатории за хемиски, механички и балистички испитувања.

Во 1996 нашата компанија е сертифицирана по стандардот ISO 9001 од страна на австриската компанија OQS.

Функцијата, ефикасноста и квалитетот на нашите производи се целосно докажани во последните конфликтни ситуации во Македонија, при што се спасени многу човечки животи, со што е потврдена можноста за успешна употреба на производите и во мировните мисии.

 

11 Октомври-Еурокомпозит АД, Ревизорски извештај за 2012 год pdf-icon.png