Балистички визир VFS 1014


Балистичкиот визир може да се догради за целосна покриеност на шлемови.

Ново развиените Визир прицврстувачки систем (ВПС) овозможува да се монтира балистичкиот визир, на редовен шлем, на пример PASGT , со едноставен, стабилен и безбеден метод.

Комбинација на балистички визир и Визир прицврстувачкиот систем (ВПС) му овозможува на корисникот да ужива во придобивките на целосна заштита на лицето за временскиот период кога тој навистина ќе одлучи да ја има оваа заштита, додека има можност да се ослободи од дополнителната тежина на балистичкиот визир кога за тоа нема потреба, а се уште да ја има заштитата на шлемот.

Брзото, едноставно, стабилно и силно прицврстување со ВПС на регуларниот балистички шлем, како што е PASGT, е тактичка и логистичка придобивка. Тоа овозможува флексибилно да се зајакне бројот на професионални лица во акција согласност со потребното ниво на заштита при брзо менување на настаните во време и простор.

Балистичкиот ВПС ја редуцира потребата од изработка на шлемови со склопен фиксен балистички визир - трајно тешки и скапи.

Визирот има три положби: целосно надолу за покривање на лицето, под агок од 45 степени и целосно горе во центарот на шлемот на гравитацијата. Со подвижната задна тока на системот за поставување на визирот, истиот се вклопува на различни големини на шлемови.

Визирот е заштита за балистичките и демонстрационите шлемови, кој се покажаа како добра заштита од пиштол, мали пиштоли и експлодирачки фрагменти. Визирот е изработен од квалитетни поликарбонатни материјали со видливост ≥85% и кој обезбедува стабилни физички карактеристики во интервал помеѓу -40°C и 120°C. По 4.000 часа вештачки атмосферски тест, степенот на пожолтување е 2, а намалувањето на видливоста за само 0,6%. Косо засечениот дизајн овозможува лесно да се интегрира со гас маска.
 

Ballistic-visor-Level-IIIA.jpg

 

Main features:

Ниво на заштита

IIIA (acc. NIJ 0108.01)

Брзина 460 m/s

Куршум 9mm 124 grain FMJ

Брзина438 m/s

Куршум 0.44SWC

Брзина450 m/s

Куршум 7.62 x 25 LED/Steel TT

Тежина

1600±50 gr