Намотани Композитни Производи


Filament winding (навивање на конци) е високо прецизна техника за производство на армирано пластични делови со висока јачина и мала тежина, при која континуирани влакна или нишки спакувани во матрица од смолест систем се намотува на ротационо дорно по точно дефинирана програмска шема

wound-composites-products-1.jpg

Оваа технологија се користи за производство на цилиндрични и сферични производи, на пр.: хемиски и резервоари за гориво, цевки и садови под притисок, цевки за ракетни мотори и фрлачи, како и за изолациони цевки и цилиндри за трансформатори и регулатори на електричен напон.

Континуирано, натопени во смола, нитните од влакна-ровинзи се намотуваат на ротирачки трн - дорно по точно дефинирана програмска шема, со обезбедување на максимална контрола на поставеноста на влакната и на структурата на конците.

"Еурокомпозит", обично ги користи следните стакло зајакнувачи: ровинг, предива или еднонасочно плетени ленти и епоксидни смоли.

Со оптималнo позиционирање на конците, количината, селекција на влакната и соодветна смола, се добиваат:

  • Високи механички својства
  • Отпорност на притисок (внатрешна и надворешна)
  • Голема торзина стабилност
  • Температурна стабилност
  • Висока електрична и топлинска отпорност
  • Мал термички коефициент на експанзија
  • Отпорност на корозија
  • Мала специфична густина
  • Електрична спроводливост
  • Добра звучна изолација

 

Методите на намотување: радијално, спирално или надолжно дава широк спектар на различни механички својства и можностите на задоволување на бараните особини. Намотаните филаментни цевки и цилиндри се по нарачка, со димензии од Ø8 да Ø1100 mm, а должината според барањата на клиентот

Максимална тежина за намотување (алат + цевка) е 1000 кг.

 wound-composites-products-2.jpg


wound-composites-products-3.jpg


wound-composites-products-4.jpg


wound-composites-products-5.jpg


wound-composites-products-6.jpg


wound-composites-products-7.jpg

Намотани Композитни Производи 2/2 >>